Utrensning av möbler – Så gör man sig av med skrymmande grovsopor

Vare sig du flyttar till ny bostad, mindre bostad eller renoverar kan sådana stora projekt leda till att du vill rensa ut gammalt bråte. Även om småprylar kan ta längre tid att gå igenom är det stora sakerna som kan ge den största huvudvärken. Apparater, möbler och byggmaterial – sådant som är svårt att lyfta – kan vara svårhanterligt.

Det finns flera möjligheter för hur skräp kan hanteras. Du kan naturligtvis transportera det till soptippen själv om du orkar lyfta tunga saker och har en stor bil. En annan möjlighet är att boka grovsopshämtning som erbjuds av de flesta sophanteringsföretag. Du kan kontakta dem för ett möte.

Slänga grovsopor

Om volymen av bråten är för stor att ställas ut på trottoaren eller din sophämtare inte erbjuder grovsopshämntning, kan du hyra en container av något företag som hyr ut sopcontainrar. Sådana företag kommer överens med dig om leverans- och hämtningsdatum av containern. Allt du måste göra är att fylla den inom överenskommen tid. Om du inte har tid eller möjlighet att bära ut bråten till en containern finns det företag som bär ut bråten och kör bort den åt dig.

Det finns även firmor som sköter allting runt sophämtningen – hjälpmedel, arbetskraft och uppstädning efter de flesta typer av ofarligt avfall, inklusive apparater och möbler. Dessa företag tar hand om bråten snabbt så att du slipper ha en stor hög framför huset tills hämtningen sker.

Slänga möbler

Vad beträffar möbler ska man komma ihåg att vissa företag kan vägra ta madrasser och liknande där det funnits vägglöss. Även om man använt kemikalier för att bli av med dem kan sådant skräp kräva specialhantering.

När du väljer ett sophämtningsföretag finns det några saker att tänka på. Det första är att välja ett företag som gör sortering och återvinning. Vissa företag undviker att dumpa upp till 60 procent av dina grovsopor på soptippen genom återvinning och bortskänkning. Alla företag gör inte detta, så det är information du får fråga om eller leta efter på deras hemsidor.

När du anlitar professionella, kan du vara säker på att oljor och kylvätskor från apparater kommer att hanteras på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att när du anlitar ett sophanteringsföretag kommer det lagligen överta ägandet och ansvaret för dina gamla saker. Företag som hämtar grovsopor, apparater och möbler kan lätta på stressen genom att göra det fysiska arbetet åt dig.

Kontakta vår städfirma i Stockholm om du vill få hjälp med flyttstäd till billigt pris!